ห้องคอมพิวเตอร์

ศูนย์รังสิต

วศ.103 ห้องคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

ประกอบด้วย
1. Acer Veritron M4610G, Core-i7 2600@3.4Ghz, 8 GB ram 500 Gb HDD, VGA Nvidia Geforce 605 1GB, LCD 19 นิ้ว
2. HP PRO 3130MT, Core i7-750-2.93 GHz 8GB ram, 500 Gb HDD, ATI Radeon HD5450 1 GB, LCD 19 นิ้ว

วศ.204-5 ห้องมัลติมีเดีย

ประกอบด้วย
1. HP PRO 3130MT, Core i7-870-2.93Ghz, 4GB ram, 500 Gb HDD, VGA 1 GB, LCD 19 นิ้ว

วศ.205 ห้องคอมพิวเตอร์

ประกอบด้วย
1. DELL Optiplex 5050 MT, Core i7-7700@3.6Ghz, 16GB DDR4, 256 SSD SATA, AMD Radeon R5 430 2GB, 23 นิ้ว LED E2318 Monitor
2. HP Prodesk400 G3 SFF, Core-i7 6700@3.4Ghz, 16GB ram, 2TB 7200rpm, Geforce Gt730 2GB Vga, 21.5 นิ้ว LED Monitor
3. HP PRO 3130MT, Core i5-750-2.67 GHz, 8GB ram, 500 Gb HDD, ATI Radeon HD5570 1 GB, LCD 19 นิ้ว

วศ.318 ห้องคอมพิวเตอร์

ประกอบด้วย
1. Dell optiplex 7010 DT, Core i7-3770@3.4GHz, 8GB ram, 500 Gb HDD,VGA 1 GB, LCD 19 นิ้ว
2. HP PRO 3130MT, Core i7-870-2.93 Ghz, 8GB ram, 500 Gb HDD, ATI Radeon HD5450 (1GB), LCD 19 นิ้ว
3. HP PRO 3130MT, Core i5-750-2.67 GHz, 8GB ram, 500 Gb HDD, ATI Radeon HD5570 (1 GB), LCD 19 นิ้ว

วศ.705 ห้อง iMAC

ประกอบด้วย
1. iMAC MK442TH/A1CTO, Intel Core i5 2.8GHz, 16 GB Ram, 1 TB Hdd, VGA Nvidia Geforce GTx780M 1GB

 ศูนย์พัทยา

 ห้องคอมพิวเตอร์

ประกอบด้วย
1. HP Workstation HP Z230, Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz, 16 GB Ram, 500 GB HDD, AMD FirePro W2100 2 GB

 ห้อง iMAC

ประกอบด้วย
1. จอภาพ LED-backlit ขนาด 27 นิ้ว, Intel Core i5  Quad-core 2.9GHz, DDR3 8GB Ram, 1TB HDD, NVIDIA GeForce GTX 660M 2 GB

อัตราค่าบริการ

 ลำดับ สถานที่ อัตราค่าบริการ
ครึ่งวัน
(4 ชั่วโมง)
ทั้งวัน
(8 ชั่วโมง)
ศูนย์รังสิต
1 ห้องคอมพิวเตอร์ PC ขนาด 50 เครื่อง (วศ.103) 4,500 9,000
2 ห้องคอมพิวเตอร์ PC ขนาด 40 เครื่อง (วศ.204-5) 3,600 7,400
3 ห้องคอมพิวเตอร์ PC ขนาด 60 เครื่อง (วศ.205) 5,400 10,800
4 ห้องคอมพิวเตอร์ PC ขนาด 80 เครื่อง (วศ.318) 7,200 14,400
5 ห้องคอมพิวเตอร์ MAC ขนาด 24 เครื่อง (วศ.705) 6,000 12,000
ศูนย์พัทยา
1 ห้องคอมพิวเตอร์ PC ขนาด 30 เครื่อง 2,700 5,400
2 ห้องคอมพิวเตอร์ MAC ขนาด 24 เครื่อง 6,000 12,000

อ้างอิง : ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงการใช้อุปกรณ์และสถานที่ ของคณะฯ พ.ศ. 2561